Onze groepen

De KlimOp telt 18 groepen, verdeeld over de kleuterbouw (groep 1/2), de middenbouw (groepen 3,4 en 5) en de bovenbouw (groepen 6,7 en 8). Daarnaast zijn er drie leerpleinen, voor elke bouw één.
De groepsgrootte in onze school varieert. Meestal zijn de groepen 1 t/m 4 vrij kleine groepen en tellen tussen de 18 (bij het begin van het schooljaar in de kleutergroepen) tot 25 leerlingen per groep. De bovenbouwgroepen kunnen wel groter zijn en rond de 30 leerlingen tellen.

Op dit moment hebben we een dependance verderop in de wijk. Daar zijn de de groepen 4,5 en 7b gehuisvest.

Neemt u eens een kijkje en klik hiernaast op de groep van uw kind. Dan komt u op de groepspagina waarop u kunt lezen en zien wat er in de klas van uw kind speelt.

Actualiteiten

* Nieuwsbrief nr. 35 van 05-07-2019 is verschenen