Onze groepen

De Klim-opschool telt 20 groepen, verdeeld over de kleuterbouw (groep 1/2), de middenbouw (groepen 3,4 en 5) en de bovenbouw (groepen 6,7 en 8).
De groepsgrootte in onze school varieert. Meestal zijn de groepen 1 t/m 4 vrij kleine groepen en tellen tussen de 18 (bij het begin van het schooljaar in de kleutergroepen) tot 25 leerlingen per groep. De bovenbouwgroepen kunnen wel groter zijn en rond de 30 leerlingen tellen.

Op dit moment hebben we vlak naast onze school een dependance. Daar zijn de drie groepen 5 gehuisvest.

Neemt u eens een kijkje en klik hiernaast op de groep van uw kind. Dan komt u op de groepspagina waarop u kunt lezen en zien wat er in de klas van uw kind speelt.

Actualiteiten

* Nieuwsbrief nr. 30 van 26-04-2018 is verschenen