Algemeen

Activiteiten

Koningsspelen 2017
meer foto's
21 april 2017
Ook dit jaar deden we weer mee aan de Koningsspelen. We startten deze sportieve dag met zang en dans op het plein. De kinderen van groep 5 op het podium en de andere KlimOp-leerlingen op het plein zagen er enorm feestelijk uit in het rood, wit, blauw en oranje.

Na de dans gingen de groepen 3 t/m 8 naar het sportveld, waar de spelletjes al klaar lagen. Met hun begeleiders gingen ze fanatiek aan de slag.

De groepen 1 en 2 bleven op school en hadden daar een programma met muziek en dans. Samen met de muziekjuf van de muziekschool zongen zij een lied voor koning Willem-Alexander en in de gymzaal dansten ze met meester Tim op koninklijke muziek.

Na afloop kam iedereen weer op school om heerlijk samen te eten en nog even na te kletsen over de sportdag.

Een dank je wel aan alle hulpouders, wat waren er weer veel die ons op het sportveld wilden begeleiden.