Onze school

Identiteit

De KlimOp is een Oecumenische school. Formeel betekent het woord “Oecumenisch” het samengaan van levensbeschouwelijke richtingen, in ons geval de rooms-katholieke en de protestants-christelijke. Maar eigenlijk bepalen wij, kinderen, leerkrachten en ouders, de identiteit  van de school . Met onze inspiratiebron proberen wij de overeenkomsten te vinden die we met elkaar hebben. Waarden en normen, spelen in onze school een inspirerende rol.

Lees verder