Onze school

Onderwijskwaliteit

De KlimOp staat voor kwaliteit. Wij willen de kinderen, naast goed onderwijs, ook een veilig en warm pedagogisch klimaat bieden.
De kwaliteit van ons onderwijs is één van onze belangrijkste aandachtspunten.
Wij willen die kwaliteit bieden door de kinderen een veilige plek te geven waar zij zich thuis voelen. Een plek waar zij uitgedaagd  worden om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen zowel op cognitief, sociaal-emotioneel als expressief gebied, waar zij hun zelfstandigheid kunnen ontwikkelen en waar zij zichzelf kunnen zijn.

Sfeer is in dat opzicht voor ons het sleutelwoord. Wij willen onze kinderen een goede, open, respectvolle, gezellige en leergerichte sfeer bieden waardoor de ontplooiing van ieder het meest tot zijn recht komt.