Onze school

Onderwijsresultaten

Het leerlingvolgsysteem van CITO zorgt er voor dat we de vorderingen van uw kind feilloos in kaart kunnen brengen. Vanaf de kleuterperiode tot aan groep 8 wordt er getoetst. De beoordeling van I t/m V geeft u een beeld waar uw kind staat t.o.v. het landelijk gemiddelde. I staat voor goed tot uitstekend, en een score van een V geeft aan dat uw kind moeite heeft met leren en de leerstof behorend bij dat leerjaar nog onvoldoende beheerst.


Lees verder