Onze school

Pestprotocol

Door met kinderen afspraken te maken over het pesten, proberen we het pesten zoveel mogelijk te voorkomen. En dat lukt!  Daarnaast  boeken we geweldige resultaten via de methode  Leefstijl (van LionsQuest), een methode die de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de kinderen geweldig stimuleert.

In ons pestprotocol (dat u hier kunt lezen) staat welke stappen wij ondernemen om pesten te voorkomen én wat we doen wanneer er ondanks alle voorzorg tot sprake is (geweest) van pestgedrag op onze school.