Onze school

Privacybeleid

CPOW heeft voor alle scholen een privacyreglement opgesteld. Daarnaast is er vanuit het bestuur van CPOW een standaard informatiebrief gemaakt voor ouders over de omgang met de privacyregels.
Het is de bedoeling dat alle scholen de toestemmingsbrief  "verwerking beeldmateriaal" eenmalig door alle ouders laten ondertekenen.
Voor onze school zal, bij de start van het schooljaar 2018/2019, dit formulier samen met het bereikbaarheidsformulier worden uitgereikt aan alle ouders.
U kunt dit dan ondertekenen en teruggeven aan de leerkracht.
Voor alle kinderen die na die tijd instromen zal het formulier bij inschrijving worden ondertekend.

Elk jaar opnieuw zullen we de ouders, via de schoolgids, wijzen op het feit dat u een handtekening heeft gezet, maar dat u de toestemming kunt aanpassen of intrekken. U hoeft dus niet jaarlijks een handtekening te zetten. U kunt zelf uw toestemming wijzigen door het formulier van deze site te printen en op school in te leveren.