Voor de ouders

Ouders en school kunnen niet zonder elkaar. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden van uw kind. In onze ogen betekent dit dat we elkaar heel goed moeten informeren. Wij willen graag van u horen hoe de thuissituatie is om goed in te kunnen spelen op de gevoelens van uw kind.
Van ons mag u verwachten dat we u zoveel mogelijk informeren over de vorderingen van uw kind op school.
Dat doen we natuurlijk via de ouderavonden maar soms laten die te lang op zich wachten. Kom, als het nodig is, direct naar school en wij maken een afspraak met u.
Actualiteiten

* Nieuwsbrief nr. 35 van 05-07-2019 is verschenen