Voor de ouders

Jaarrooster

‚Äč
Het jaarrooster geeft u een overzicht van alle bijzondere gebeurtenissen van dit schooljaar.
Van rapporten tot ouderavond, van kerstviering tot paasontbijt, en van sportdag tot carnaval.

 Sportmiddag kleuters
 15 september 2017
 Informatieavond gr. 1/2-3-7 en 8 19 september 2017
 Informatieavond gr. 4-5 en 6
 21 september 2017
 Schoolfotograaf
 29 september en 3 oktober 2017
 1e projectweek: Kinderboekenweek
 4 t/m 15 oktober 2017
 Kledingactie 6 oktober 2017
 Kijkuurtje project Kinderboekenweek
 10 oktober 2017 (17.30-18.30)
 Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
 voor ouders van kinderen van gr. 7 en 8
 12 oktober 2017
 Jaarvergadering Ouderraad
 18 oktober 2017 20.00 uur
 Capaciteitenonderzoek en PMTK gr. 8
 18 oktober 2017 voor kinderen met een
  advies van Praktijkonderwijs t/m Mavo/Havo
 Drempelonderzoek gr. 8
 19 oktober 2017 voor kinderen met een
  advies van Praktijkonderwijs t/m Mavo/Havo
 Groep 8 voorlopig adviesgesprekken
 Voortgezet Onderwijs
 23,24,27 en 28 november 2017
 23 en 28 november 2017 ook in de avond
 Overige 10-minutengesprekken gr.1 t/m gr. 7
 
 23,24,27 en 28 november 2017
 28 november 2017 ook in de avond
 Sinterklaas
 5 december 2017 (doorlopend rooster)
 Kerstviering
 21 december 2017 (avond)
  school tot 13.30 uur
 22 december 2017 (tot 12.00 uur)
 Kledingactie 
 26 januari 2018
 Carnaval
 9 februari 2018
 Verslagen/rapporten gr. 1 t/m 8
 16 februari 2018
 Definitief schooladvies gr.8
 16 februari 2018
 Voorlopig schooladvies gr. 7
 16 februari 2018
 10-minutengesprekken  gr. 1 t/m 7
 
 8,9,12 en 13 maart 2018
 8 maart ook in de avond.
 Definitieve adviesgesprekken V.O. gr.8
 
 8,9,12 en 13 maart 2018
 8 maart ook in de avond.
 Kijkuurtje
 nog niet bekend
 Paasontbijt 29 maart 2018
 Kledingactie
 6 april 2018
 Centrale Eindtoets gr 8
 17,18 en 19 april 2018
 Koningsspelen gr. 1 t/m 8
 20 april 2018 (doorl. rooster)
 Lustrum
 28 mei tot en met 1 juni
Schoolreisje
 30 mei 2018
 Kledingactie 8 juni 2018
 Avond 4-daagse
 11 juni tot en met 14 juni
 Afscheidsdriedaagse gr. 8 ("Kamp")
 13 t/m 15 juni 2018 
 Kennismakingsmiddag gr. 8 met V.O.
 25 juni 2018
 Kennismakingsmiddag nieuwe gr. 1 t/m 8
 17 juli 2018 (deze datum is gewijzigd)
 Bedankochtend voor de hulpouders
 6 juli 2018 (let op: vrijdagochtend)
 Verslagen/rapporten gr. 1 t/m 8
 13 juli 2018
 Afscheidsavond gr. 8 (musical)
 11 juli 2018 (musical door groep 8a)
  12 juli 2018 (musical door groep 8b)

 13 juli 2018 (musical door groep 8c)
  13 juli 2018 eindfeest voor alle groepen 8
 Laatste schooldag
 20 juli 2018 (tot 12.00 uur)