Voor de ouders

Jaarrooster

‚Äč
Het jaarrooster geeft u een overzicht van alle bijzondere gebeurtenissen van dit schooljaar.
Van rapporten tot ouderavond, van kerstviering tot paasontbijt, en van sportdag tot carnaval.
Let op! Dit overzicht is nog niet definitief. Er kunnen nog wijzigingen volgen.

 Sportmiddag kleuters
 14 september 2018
 Informatieavond gr. 1/2-3-6-7a en 8 18 september 2018
 Informatieavond gr. 4-5 en 7b
 19 september 2018
 Schoolfotograaf
 17 en 18 september 2018
 Start leergesprekken leerkracht-kind-ouder
 4,5,8 en 9 oktober 2018
 1e projectweek: Kinderboekenweek
 3 t/m 14 oktober 2018
 Kledingactie 5 oktober 2018
 Kijkuurtje project Kinderboekenweek
 11 oktober 2018
 Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
 voor ouders van kinderen van gr. 7 en 8
 16 oktober 2018
 Jaarvergadering Ouderraad
  nog nader te bepalen
 Capaciteitenonderzoek en PMTK gr. 8
 17 oktober 2018 voor kinderen met een
  advies van Praktijkonderwijs t/m Mavo/Havo
 Drempelonderzoek gr. 8
 18 oktober 2018 voor kinderen met een
  advies van Praktijkonderwijs t/m Mavo/Havo
 Groep 8 voorlopig adviesgesprekken
 Voortgezet Onderwijs
 22,23,26 en 27 november 2018
 22 en 27 november 2018 ook in de avond
 Sinterklaas
 5 december 2018
 Kerstviering
 19 december 2018 (avond)
 Kledingactie 
 25 januari 2019
 Kijkuurtje gezamenlijk thema
 1 februari 13.15-14.15 uur
 Rapporten gr. 1 t/m 8
 14 februari 2019
 Definitief schooladvies gr.8
 14 februari 2019
 Voorlopig schooladvies gr. 7
 14 februari 2019
 Carnaval gr,1t/m 8
 1 maart 2019
 Voortgang leergesprekken
 Leerkracht-leerling-ouders gr. 1 t/m 7
  7,8,11 en 12 maart 2019
 Definitieve adviesgesprekken V.O. gr.8
 
 7,8,11 en 12 maart 2019
 7 maart ook in de avond.
 Paasontbijt 18 april 2019
 Kledingactie
 5 april 2019
 Centrale Eindtoets gr 8
 16 en 17 april 2019
 Koningsspelen gr. 1 t/m 8
 12 april 2019
 Schoolreisje
 29 mei 2019
 Kledingactie 14 juni 2019 (een week verzet)
 Avond 4-daagse
 17 t/m 20 juni 2019
 Afscheidsdriedaagse gr. 8 ("Kamp")
 12 t/m 14 juni 2019 
 Afsluitende leergesprekken leerkracht-kind
 juni 2019
 Kennismakingsmiddag gr. 8 met V.O.
 24 juni 2019 (middag)
 Kennismakingsmiddag nieuwe gr. 1 t/m 8
 24 juni 2019
 Bedankochtend voor de hulpouders
 28 juni 2019 (vrijdagochtend)
 Rapporten gr. 1 t/m 8
 5 juli 2019
 Afscheidsavond gr. 8 (musical)
 8 juli 2019 (musical door groep 8b)
  9 juli 2019 (musical door groep 8a)

 9 juli eindfeest beide groepen 8
 Laatste schooldag
 12 juli 2019