Voor de ouders

Jaarrooster

‚Äč
Het jaarrooster geeft u een overzicht van alle bijzondere gebeurtenissen van dit schooljaar.
Van rapporten tot ouderavond, van kerstviering tot paasontbijt, en van sportdag tot carnaval.

 Sportmiddag kleuters
 16 september 2016
 Informatieavond gr. 1/2-3-7 en 8 20 september 2016
 Informatieavond gr. 4-5 en 6
 22 september 2016
 1e projectweek: Kinderboekenweek
 3 t/m 14 oktober 2016
 Jaarvergadering ouderraad
 5 oktober 2016
 Kledingactie 7 oktober 2016
 Kijkuurtje project Kinderboekenweek
 11 oktober 2016 (17.30-18.30)
 Capaciteitenonderzoek en PMTK gr. 8
 12 oktober 2016 voor kinderen met een
  advies van Praktijkonderwijs t/m Mavo/Havo
 Drempelonderzoek gr. 8
 13 oktober 2016 voor kinderen met een
  advies van Praktijkonderwijs t/m Mavo/Havo
 Voorlichtingsavond V.O. voor ouders van
 1 november 2016
 kinderen van gr. 7 en 8
 
 10-minutenavond gr.1 t/m gr. 7
 24 november 2016 (avond)
 Groep 8 voorlopig adviesgesprekken
 Voortgezet Onderwijs
 24 en 28 november 2016 (avond)
 Overige 10-minutengesprekken gr.1 t/m gr. 7 en
 groep 8 voorlopig adviesgesprekken  V.O.
 24 t/m 29 november 2016 (na schooltijd)
 Sinterklaas
 5 december 2016 (doorl. rooster)
 Kerstviering
 22 december 2016 (avond)
  kinderen zijn 's middags vrij
 Kledingactie 
 27 januari 2017
 Verslagen/rapporten gr. 1 t/m 8
 16 februari 2017
 Definitief schooladvies gr.8
 16 februari 2017
 Voorlopig schooladvies gr. 7
 16 februari 2017
 Carnaval
 28 februari 2017 (dinsdagmiddag!)
 10-minutenavond gr. 1 t/m 7 en
 14 maart 2017 (avond)
 groep 8 adviesgesprekken V.O.
 
 Overige 10-minutengesprekken gr. 1 t/m 7 en
 9 t/m 14 maart 2017 (na schooltijd)
 definitieve adviesgesprekken V.O. gr.8
 
 2e projectweek: Toneel
 20 t/m 31 maart 2017
 Kijkuurtje n.a.v. projectweek
 30 maart 2017 (17.30-18.30)
 Kledingactie
 31 maart 2017
 Paasontbijt 13 april 2017
 Centrale Eindtoets gr 8
 18 t/m 20 april 2017
 Sportdag gr. 3 t/m 8
 21 april 2017 (doorl. rooster)
 Schoolreisje 7 juni 2017
 Kledingactie 9 juni 2017
 Avond 4-daagse
 12 t/m 15 juni 2017
 Afscheidsdriedaagse gr. 8 ("Kamp")
 14 t/m 16 juni 2017 
 Kennismakingsmiddag gr. 8 met V.O.
 26 juni 2017
 Kennismakingsmiddag nieuwe gr. 1 t/m 8
 26 juni 2017
 Bedankochtend voor de hulpouders
 12 juli 2017
 Verslagen/rapporten gr. 1 t/m 8
 14 juli 2017
 Afscheidsavond gr. 8 (musical)
 13 juli 2017 (musical door groep 8a)
  14 juli 2017 (musical door groep 8b)
  14 juli 2017 eindfeest voor beide groepen 8