Voor de ouders

Jaarrooster

‚Äč
Het jaarrooster geeft u een overzicht van alle bijzondere gebeurtenissen van dit schooljaar.
Van rapporten tot ouderavond, van kerstviering tot paasontbijt, en van sportdag tot carnaval.

 Jaarvergadering ouderraad
 11 september 2017 20.00 uur
 Sportmiddag kleuters
 15 september 2017
 Informatieavond gr. 1/2-3-7 en 8 19 september 2017
 Informatieavond gr. 4-5 en 6
 21 september 2017
 Schoolfotograaf
 29 september 2017
 1e projectweek: Kinderboekenweek
 4 t/m 15 oktober 2017
 Kledingactie 6 oktober 2017
 Kijkuurtje project Kinderboekenweek
 10 oktober 2017 (17.30-18.30)
 Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
 voor ouders van kinderen van gr. 7 en 8
 12 oktober 2017
 Capaciteitenonderzoek en PMTK gr. 8
 18 oktober 2017 voor kinderen met een
  advies van Praktijkonderwijs t/m Mavo/Havo
 Drempelonderzoek gr. 8
 19 oktober 2017 voor kinderen met een
  advies van Praktijkonderwijs t/m Mavo/Havo
 Groep 8 voorlopig adviesgesprekken
 Voortgezet Onderwijs
 23,24,27 en 28 november 2017
 23 en 28 november 2017 ook in de avond
 Overige 10-minutengesprekken gr.1 t/m gr. 7
 
 23,24,27 en 28 november 2017
 28 november 2017 ook in de avond
 Sinterklaas
 5 december 2017 (doorlopend rooster)
 Kerstviering
 21 december 2017 (avond)
  school tot 13.30 uur
 22 december 2017 (tot 12.00 uur)
 Kledingactie 
 26 januari 2018
 Carnaval
 9 februari 2018
 Verslagen/rapporten gr. 1 t/m 8
 16 februari 2018
 Definitief schooladvies gr.8
 16 februari 2018
 Voorlopig schooladvies gr. 7
 16 februari 2018
 10-minutengesprekken  gr. 1 t/m 7
 
 8,9,12 en 13 maart 2018
 8 maart ook in de avond.
 Definitieve adviesgesprekken V.O. gr.8
 
 8,9,12 en 13 maart 2018
 8 maart ook in de avond.
 Lustrum
 nog niet bekend
 Kijkuurtje
 nog niet bekend
 Schoolreisje
 In combinatie met lustrumweek
 Paasontbijt 29 maart 2018
 Kledingactie
 6 april 2018
 Centrale Eindtoets gr 8
 17,18 en 19 april 2018
 Koningsspelen gr. 1 t/m 8
 20 april 2018 (doorl. rooster)
 Kledingactie 8 juni 2018
 Avond 4-daagse
 nog niet bekend
 Afscheidsdriedaagse gr. 8 ("Kamp")
 13 t/m 15 juni 2018 
 Kennismakingsmiddag gr. 8 met V.O.
 25 juni 2018
 Kennismakingsmiddag nieuwe gr. 1 t/m 8
 25 juni 2018
 Bedankochtend voor de hulpouders
 6 juli 2018 (let op: vrijdagochtend)
 Verslagen/rapporten gr. 1 t/m 8
 13 juli 2018
 Afscheidsavond gr. 8 (musical)
 11 juli 2018 (musical door groep 8a)
  12 juli 2018 (musical door groep 8b)

 13 juli 2018 (musical door groep 8c)
  13 juli 2018 eindfeest voor alle groepen 8
 Laatste schooldag
 20 juli 2018 (tot 12.00 uur)