Voor de ouders

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en leerkrachten heeft zeer constructief overleg met de directie over tal van beleidszaken van de school zoals de schoolbegroting, de jaarrekening, de partners van school zoals Tinteltuin, SKOP, gemeente, de personeelsformatie, enz.. De Medezeggenschapsraad heeft bij tal van directiebeslissingen instemmings- dan wel adviesrecht.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

 Dhr. P. Delgman  ouder, voorzitter
 Mw. K. Boekwijt
 ouder
 Dhr. D. Zwang
 ouder
 Dhr. H. Tulleners
 afvaardiging  GMR
 Mw. M. Kramer           
 leerkracht
 Mw. K. Marsman
 leerkracht
 Mw. M. Beunder
 leerkracht
 Adviseur  I. van Koningsbruggen directeur

Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids.


Wanneer u de notulen van de laatste MR-vergadering wilt lezen, klik dan hieronder.

Notulen 14 maart 2016
Notulen 3 oktober 2017
Notulen 20 november 2017