Voor de ouders

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en leerkrachten heeft zeer constructief overleg met de directie over tal van beleidszaken van de school zoals de schoolbegroting, de jaarrekening, de partners van school zoals Tinteltuin, SKOP, gemeente, de personeelsformatie, enz.. De Medezeggenschapsraad heeft bij tal van directiebeslissingen instemmings- dan wel adviesrecht.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

 Dhr. M. Nijman  ouder, voorzitter
 Mw. K. Boekwijt
 ouder
 Dhr. E. Hartel
 ouder
 Mw. M. Kramer           
 leerkracht
 Mw. K. Marsman
 leerkracht
 Mw. C. van Esch  leerkracht
 Adviseur  J. Diependaal directeur

Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids.


Wanneer u de notulen van de laatste MR-vergadering wilt lezen, klik dan hieronder.

Notulen 4 november 2015
Notulen 14 januari 2016
Notulen 14 maart 2016