Voor de ouders

Meest gestelde vragen

Hoe kom ik in contact met de leerkracht van mijn kind?

U kunt iedere dag een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Schroom niet dit te doen als u dat noodzakelijk acht. Wij zijn er niet alleen voor het kind maar ook voor u!!

Wat moet ik doen als ik, buiten de reguliere vakantie om, op vakantie wil?

Als uw beroepsgroep (horeca en agrarisch) niet de mogelijkheid heeft om  in de reguliere vakanties vrijaf te nemen, dan is er een mogelijkheid om buiten de vakanties om, extra vrije dagen aan te vragen. Vraag doorvoor aan de directeur het daarvoor bestemde aanvraagformulier. 6 weken voor u de extra vrije dagen wilt opnemen, kunt u dit formulier indienen bij de directie. De regelgeving is hierin volstrekt duidelijk en de directie wordt geacht te handelen naar de richtlijnen. Het is een misverstand als u denkt dat de directeur u zomaar 10 extra vrije dagen kan geven.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Bel ’s morgens tussen 8.00 en 8.30 uur naar school en meld het aan de conciërge. Hij geeft het bericht door aan de leerkracht van uw kind. Doet u dit niet, dan belt de leerkracht u, voor 9.00 uur op, want we willen wel graag weten, wat er bij afwezigheid van uw kind, aan de hand is.

Moet ik broertjes en zusjes ook aanmelden of gaat dit vanzelf?

De school houdt niet bij wanneer de andere kinderen van het gezin 4 jaar worden. Dus als uw 2e, 3e enz . kind 3 jaar wordt, haal dan een inschrijfformulier op bij de directie van de school.