Voor de ouders

Nieuwsbrief


nieuwsbrief 20 (24-05-2019)

**SCHOOLREISJE **SCHOOLREISJE**

 

Woensdag 29 mei gaan we met alle kinderen op schoolreisje.

Groep 1 en 2 gaan naar Sprookjeswonderland

Groep 3 t/m 5 gaan naar Linnaeushof

Groep 6 t/m 8 gaan naar Drievliet

 

Aanwezigheid in de klas:

Groep 1/2 : 09.00 uur in de klas.

Groep 3,4,5: 08.45 in de klas (of op de aangewezen plek op locatie Karekiet).

Groep 6, 7, 8: 08.30 in de klas (of op de aangewezen plek op locatie Karekiet).

 

Vanuit school wandelen we met de kinderen naar het parkeerterrein van het winkelcentrum Overwhere (Leeuwerikplein). Evenals voorgaande jaren vindt hier het vertrek plaats.

Een dringend verzoek aan alle ouders om uw kind lopend of met de fiets weg te brengen en op te halen. Mocht u toch met de auto komen, wilt u deze bij vertrek van de kinderen dan niet parkeren  op het parkeerterrein van het Leeuwerikplein. Dit vanwege het manoeuvreren van de bussen. Ga bij vertrek vanaf de parkeerplaats niet op de weg of tussen de bussen staan maar op de stoep. Ieder jaar maken we weer hachelijke situaties mee.

De aankomst vindt net als voorgaande jaren plaats op de parkeerplaats bij de Oostervenne.

Als u uw kind met de auto komt halen, parkeer dan bij de achterste flat van de Oostervenne. Hier is ruimte genoeg en staat u de aankomende bussen niet in de weg. We hebben natuurlijk liever dat u lopend of met de fiets komt.

Wilt u erop letten dat u niet door de mooi aangelegde perkjes van de Oostervenne loopt? Dit zullen de bewoners erg op prijs stellen!

Het is natuurlijk altijd leuk als de ouders hun kinderen uitzwaaien en er weer zijn bij terugkomst.

Hieronder vindt u de vertrek- en aankomsttijden.

Groep 1 en 2

Vertrek 09.20 uur

Aankomst 15.30 uur

Groep 3,4,5

Vertrek 09.05 uur

Aankomst 16.30 uur

Groep 6,7,8

Vertrek 08.50 uur

Aankomst 17.30 uur

 

Waar moeten we deze dag allemaal om denken?

· Het dragen van geschikt schoeisel. Er wordt veel gelopen dus geen slippers.

· Het dragen van geschikte kleding/gemakkelijke kleding, eventuele reserve kleding.(ook voor de bovenbouw)

· Thuis laten van dure voorwerpen.

· Eventuele regenkleding (hopelijk hebben we die niet nodig)

· Iets om in de bus te doen (boek of spelletje)

· Een lunchpakket, eventueel een klein snoepje (geen chips)

· Een leeg plasticflesje om te vullen met water.(niet voor kleuters)

 

Dit alles in een rugtas, voorzien van naam, groep en telefoonnummer!

(Ook op de regenkleding is naam en telefoonnummer erg handig)

 

Wat beslist thuis moet blijven…….

- Geld. Je hebt zelfs geen eurocent nodig.

- Mobiele telefoons en andere kostbare zaken zoals sieraden enz.

 

Op de bestemmingen hopen we rond 10.00 uur aan te komen. De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan in groepjes onder begeleiding van ouders het park rond. De kinderen van groep 7 en 8 mogen in eigen groepjes door het park. In het park hebben we een centrale post, waar de kinderen de hele dag terecht kunnen en waar onze lunch genuttigd wordt

Mocht uw kind last hebben van wagenziekte, suikerziekte of andere bijzonderheden die ons nog onbekend zijn, geeft u dat dan zo spoedig mogelijk even aan de groepsleerkracht door. Mocht uw kind door ziekte verhinderd zijn, laat ons dat dan tussen half acht en acht uur op de ochtend van het schoolreisje weten.

Mocht u ons overdag willen bellen, uiteraard alleen in geval van nood, dan kunt u het beste de school bellen telefoon 0299-421969.

We hopen op mooi weer, veel gezelligheid en veel plezier.

Heeft u nog vragen over het schoolreisje, neem dan gerust even contact op met:

Juf Irene (groep 3a), Juf Ingrid (groep 6a), Juf Mieke (groep 5b).

De schoolreiscommissie.

 

BETALING OUDERBIJDRAGE

Heel veel ouders hebben de ouderbijdrage inmiddels voldaan. Een enkele ouder nog niet. Het kan zijn dat u, na de vele herinneringen, maandag of dinsdag wordt aangesproken door de leerkracht om alsnog te betalen. Het is echt van belang dat de ouderbijdrage is betaald voordat we woensdag op schoolreisje gaan. Het voorkomt veel problemen. Hartelijk dank!

LOCATIEVERDELING 2019-2020

In overleg met het team en de MR is ervoor gekozen dat volgend schooljaar de huidige groepen 4,5 en 4/5 op de Torenmolen blijven. De ouders van deze groepen zijn hier al over geïnformeerd en gevraagd om eventuele knelpunten met ons te delen zodat wij mee kunnen denken over mogelijke oplossingen. Wat voornamelijk genoemd wordt is dat het lastig is wanneer er meerdere kinderen van één gezin naar twee verschillende locaties moeten worden gebracht en opgehaald. Dit jaar hebben we geprobeerd dit te ondervangen door te werken met een inlooptijd. Ouders die kinderen naar twee locaties moeten brengen hebben hierdoor meer tijd om dit rustig te kunnen doen. Echter, in de praktijk blijkt dat deze inlooptijd ook door veel ouders (met kinderen op één locatie) wordt gebruikt om de kinderen later naar school te brengen. Dit is niet de bedoeling en om deze reden is er gestart met de schoolbel. Deze klinkt om 8.30 uur omdat dan de officiële lestijd begint en ouders de school weer moeten verlaten. De keerzijde hiervan is dat de ouders die eerst naar de andere locatie zijn geweest om hun kind weg te brengen een zeer gehaast gevoel krijgen wanneer zij tijdens de inloop hun kind naar de tweede locatie brengen.

Wij zijn nu in overleg of het mogelijk is om de lestijden aan te passen zodat er 15 minuten verschil in begin en eindtijd zit en we onderzoeken of het een oplossing is (en mogelijk voor ons om te organiseren) dat we kinderen op één locatie verzamelen en er iemand meeloopt naar de andere locatie. Zowel aan het begin als aan het eind van de dag.

Aan iedere oplossing zit een keerzijde. Daar zijn we ons echt van bewust. Want verzamelen op een locatie die toevallig het meest ver weg is van het huisadres is juist weer niet handig. En hoe lossen we dit op bij het uitvallen van zieke collega’s? Het zal nooit voor iedereen de meest geschikte oplossing zijn. En schuiven met begin- en eindtijd kan voor ouders niet te combineren zijn met werktijden.

Wij proberen om zoveel mogelijk rekening te houden met u en zoeken naar de best passende oplossing. Zodra dit duidelijk is zullen wij dit met u delen.

Naast dit knelpunt kwam ook de verkeersveiligheid en het speelplein op de Torenmolen ter sprake. De drukke weg die overgestoken moet worden tussen de twee locaties en het gevaarlijk in- en uitparkeren van auto’s vormen een probleem. Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente en hebben dringend verzocht ons hierbij te helpen. Het aanleggen van een zebrapad, verkeersdrempels of stoplichten zijn opties die we hebben voorgelegd.

Ook zijn we aan het nadenken over het inzetten van ‘klaar-overs’. Wij zullen dan het verzoek aan ouders of andere vrijwilligers moeten doen of zij zich hiervoor willen opgeven.

Wat betreft het speelplein is er een verzoek naar de gemeente gegaan over de ondergrond van het speeltoestel. Wat ooit een grasveld is geweest is nu alleen nog aarde met fikse kuilen. Een nieuwe ondergrond zou heel fijn zijn. Mocht hier antwoord van de gemeente over komen dan laten zij u dit weten.

Als laatste punt werd genoemd dat er dit jaar een aantal verschillen merkbaar zijn op beide locaties. Bijvoorbeeld de wijze waarop carnaval en Kerst werden gevierd. Dit nemen wij ons ter harte en wij zullen er alert op zijn dat dit aankomend schooljaar meer op één lijn zal liggen.

Uiteraard zou het allermooiste scenario zijn dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de toekomst van onze KlimOp. Niet alleen is het voor u als ouder vervelend dat deze situatie langer duurt dan gepland, ook voor de school is dit heel vervelend.

Wij, de directie én de afdeling huisvesting van ons bestuur, zijn regelmatig met de gemeente in gesprek over de voortgang. Helaas komen wij vaak met lege handen terug van deze afspraken. Toch willen wij dit voortzetten om druk op de ketel te houden. Wij houden het vertrouwen dat alle inspanningen uiteindelijk leiden tot een gewenst resultaat. Mocht er nieuws te melden zijn dan hoort u dit van ons.

 

HEMELVAART

De kinderen zijn donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei vrij i.v.m Hemelvaart. Wij wensen u een fijn lang weekend toe!

DE MR ZOEKT OUDERS!

Wil je samen met de leerkrachten, de directie en andere ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school? Meld je dan nu aan!

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en gaat ongeveer 6 keer per jaar met de directie in gesprek. De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook een beslissende rol. Vanuit die rol heeft de MR invloed op belangrijke keuzes.

Voorbeelden hiervan zijn de invoering van het continurooster, locatieverdeling van de klassen, pauzetijden, de begroting en de formatie van leerkrachten. Uit persoonlijke ervaring kan ik u vertellen dat dit lastige onderwerpen zijn, waarin het een mooie puzzel is om de belangen van kinderen, ouders, de school en de leerkrachten tegen elkaar af te wegen.

Ouders in de MR worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Van de 3 ouders die nu in de MR zitten, gaat één ouder (Devlin Zwang) verhuizen en is er één ouder (Kirsti Boekwijt) herkiesbaar. Dat betekent dat we minimaal één nieuw lid nodig hebben. Als er meer dan één kandidaat is, zullen er verkiezingen worden uitgeschreven.

Mocht je belangstelling hebben (of vragen hebben over de MR) kunt u zich tot en met 10 juni aanmelden via p.delgman@cpow.nl.

BERICHTGEVING VAN EXTERNE ORGANISATIES

 

Beste ouders van basisschool Klim-Op

 

Mijn naam is Koen en ik kom samen met een paar andere trainers van TSO een tafeltennis workshop geven aan uw zoon/dochter. Wij hebben al twee lessen gegeven op 13 en 20 mei en gaan nog één les geven op 27 mei. De lessen worden gegeven tijdens de gymlessen samen met meester Sander. Lijkt het uw kind leuk om van tafeltennis hun sport te maken dan is hij/zij altijd welkom om een paar trainingen mee te draaien. Wij trainen elke maandag avond van 19:00 tot 20:30 in de Karekiet.

 

Een sportieve groet van TSO

 

 

 

AGENDA

Deze is te vinden op Social Schools