Voor de ouders

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 20 (14-02-2019)

KOEKJES BAKKEN VOOR KIKA

Zoals bekend gemaakt via Social School willen we, als KlimOp, graag meewerken aan een actie voor KIKA. Deze actie is geïnitieerd door een ouder van school.

De kinderen mochten aangeven of zij wilden deelnemen.  Thuis koekjes bakken en deze in eigen omgeving verkopen. De benodigdheden worden gesponsord door de Plusmarkt. Helaas waren de benodigdheden niet leverbaar voor de vakantie

Dat betekent dat de kinderen na de vakantie de benodigdheden ontvangen. Het staat eenieder vrij om zelf alvast wat koekjes te bakken en te verkopen en alsnog na de vakantie een pak bakmix te ontvangen.

 

We zijn erg blij met het enthousiasme en hopen dat de actie veel geld oplevert voor dit goede doel. Het spreekt voor zich dat deze actie dus wat langer doorloopt na de vakantie.

We informeren u verder in de volgende nieuwsbrief.

 

ONDERWIJS IN ACTIE OP 15 MAART; VAN BASISSCHOOL TOT UNIVERSITEIT

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Andere vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en AVS, doen mee aan de actieweek maar ondersteunen de staking niet. 

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers uit alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair onderwijs leggen medewerkers het werk neer.

Een groot deel van de leerkrachten op de KlimOP zijn van plan om op 15 maart te gaan staken. 

Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kunnen.
Indien u problemen heeft met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Wij zullen dan een passende maatregel nemen om opvang te organiseren.

CARNAVAL 2019                                                                          

Vrijdagmiddag 1 maart viert de KlimOp School het jaarlijkse carnavalsfeest. We vinden het erg fijn als alle kinderen verkleed op school komen. Dit mag in de ochtend al. I.v.m. de 2 locaties vieren wij het feest op de locaties zelf. We vieren het feest in gemixte groepjes door de school heen, d.m.v. allerlei spelletjes in de klas. U bent welkom om tijdens de polonaise een kijkje te komen nemen. Op de Torenmolen vindt de polonaise om 12.30 uur plaats en op de Karekiet om 13.45 uur.                                        We hopen op een gezellig feest!!!                               

Met vriendelijke groet,

De carnavalscommissie.

VOORJAARSPURVAK VAN SPURD

In de voorjaarsvakantie organiseert Spurd op de diverse locaties leuke activiteiten. Het is een heel gevarieerd aanbod. Naast het reguliere programma organiseren ze bijzondere clinics. In de bijlage vindt u de poster met het programma. 

GROEN IN HET KAREKIETPARK 

April vorig jaar heeft de gemeente besloten 118 tijdelijke woningen te realiseren op vier locaties in de stad. Op de locatie Karkietpark komen 44 tijdelijke woningen. Een belangrijk onderdeel bij de uitwerking is het behoud van zo veel mogelijk groen.

In het Karekietpark staan een paar prachtige bomen, die we voor dit park en de stad willen behouden. De tijdelijke woningen zijn dan ook zo getekend dat de bijzondere bomen - op één na – allemaal kunnen blijven staan. In totaal worden er 15 bomen gekapt. Om dit te compenseren worden er op een andere plek in het Karekietpark rond de tijdelijke woningen 15 bomen bij geplant.

De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van deze 15 bomen. De vergunning is verleend op 4 januari en ligt nu ter inzage tot 15 februari 2019 via www.overheid.nl. De bomen worden verwijderd voordat het broedseizoen van start gaat.

Bescherming bomen

Tijdens het bouw- en woonrijp maken van de locatie en het plaatsen van de woningen, plaatst de gemeente hekken om de te behouden bomen. Ze worden in een ruime boog om de stam gezet, zodat zowel de stam als de takken onbeschadigd blijven.

 

AGENDA

U vindt alle activiteiten in de agenda op Social Schools. 

 

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie en zien de kinderen graag weer op school op dinsdag 26 februari.