Voor de ouders

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 22 (16-02-2018)

RAPPORTEN GROEP 1 T/M 8

Vandaag hebben alle kinderen hun eerste rapport van dit
schooljaar ontvangen. De kinderen van groep 8 ontvangen,
naast hun rapport, ook hun definitieve schooladvies voor het
Voortgezet Onderwijs. Al met al een bijzondere dag!
In het rapport treft u, naast diverse beoordelingen en observaties, ook het Cito leerlingrapport. Voor groep 7 is de planning iets anders. De betreffende ouders zijn daarover geïnformeerd. Aan de rapporten zijn voor alle ouders 10-minutengesprekken gekoppeld in de week van 8 t/m 13 maart.
Wij verwachten dat alle ouders zich voor de gesprekken zullen inschrijven. Contact tussen u en ons is belangrijk, zodat we van elkaar kunnen horen hoe we naar de ontwikkeling van uw kind kijken.

10-MINUTENGESPREKKEN IN DE WEEK VAN 8 T/M 13 MAART 2018

In de week van 8  t/m 13 maart vinden onze 10-minutengesprekken plaats.
Alle gesprekken worden in genoemde week, direct na schooltijd, gepland.
Daarnaast houden we op donderdag 8 maart gesprekken in de avonduren.
De kinderen van groep 6, 7 en 8 worden bij de gesprekken betrokken. Zij zijn bij de gesprekken ook van harte welkom. De kinderen van groep 8 ontvangen hun
definitieve schooladvies. Omdat we dus over hun toekomst praten, vinden
we het vanzelfsprekend dat zij bij de gesprekken aanwezig zijn.
De leerkracht van uw kind is, in principe, iedere dag beschikbaar voor een
gesprek. We hebben deze mogelijkheden gecreëerd om met zoveel mogelijk
ouders in gesprek te komen. We hopen dan ook van harte dat u van deze
mogelijkheid gebruik zult maken.
Wat kunt u nu doen?
Vanaf aankomende woensdag kunt u op school in het schema een gewenst tijdstip plannen.  Dit schema hangt op het raam van de klas van uw kind of ligt in de klas.
Het kan zijn dat de leerkracht op één van de geplande dagen niet in de
gelegenheid is de gesprekken te voeren. U ziet dat vanzelf op het overzicht. 
Tip: Als u verschillende leerkrachten op dezelfde middag/avond wilt spreken,
zorg dan dat u steeds, tussen de gesprekken door, tien minuten extra tijd
neemt.
Als u dit namelijk niet doet, blijft er waarschijnlijk te weinig tijd over voor een
gesprek.

De gesprekken kunnen op donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag plaatsvinden
van 15.45 tot 17.00 uur. Op woensdag van 12.30 tot 14.45 uur. Naast deze gesprekken overdag, is er ook een mogelijkheid om op donderdagavond in
gesprek te gaan. Dan zijn de tijden van 18.00 tot uiterlijk 21.00 uur. Op die avond zijn, als er sprake is van twee leerkrachten, beide leerkrachten aanwezig.
Op de overige dagen is de leerkracht aanwezig die op die dag werkt.
Noot: In principe zijn er per jaar maar twee officiële contactmomenten tussen leerkrachten en ouders, in november en maart. Maar er is natuurlijk, indien
noodzakelijk, altijd gelegenheid met de leerkrachten in contact te komen.
Gewoon even een afspraak maken!

BRIEF AAN OUDERS VAN KINDEREN VAN GROEP 8

Separaat van deze nieuwsbrief ontvangen de ouders van de kinderen van groep 8 een belangrijke mail met daarin informatie m.b.t de aanmelding van uw kind op het voortgezet onderwijs. Leest u de begeleidende mail goed door; op deze manier verloopt de overstap van uw kind naar het VO zo soepel mogelijk.

VOORAANKONDIGING STAKING 14 MAART

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen is 14 maart de dag waarop de basisscholen in Noord Holland opgeroepen worden om te staken. Noord Nederland heeft deze estafette al op 14 februari in gang gezet. Momenteel vinden er nog gesprekken plaats. Ook bij ons op bestuurs- en schoolniveau. Het ziet er naar uit dat de scholen van het CPOW deze dag gehoor geven aan de oproep. Dat zou kunnen betekenen dat op woensdag 14 maart de KlimOp dicht is. Zodra er een definitief besluit is informeren we  u daar natuurlijk zo spoedig mogelijk over.

VOLGENDE WEEK GEEN NIEUWSBRIEF

Vrijdag 23 februari begint de voorjaarsvakantie. Deze vakantie duurt tot en met maandag 5 maart. Dan heeft het team een studiedag.
In verband met deze vakantie verschijnt er op vrijdag 23 februari geen nieuwsbrief.

Wij wensen u allen alvast een heel fijne voorjaarsvakantie toe!
We zien de kinderen graag op dinsdag 6 maart weer op school!

JEUGDSPORTPAS EN ANDERE JEUGD SPORT ACTIVITEITEN

Alle kinderen krijgen vandaag een folder mee van Spurd t.a.v. diverse sport initiatieven in Purmerend