Voor de ouders

Nieuwsbrief


nieuwsbrief 7 (12-10-2018)

GEZOND ETEN EN DRINKEN EN GEZOND TRAKTEREN


Wij promoten op de KlimOp gezond eten en drinken. Het is fijn te merken dat veel kinderen op school water drinken en een gezonde lunch meekrijgen. Ook zien we steeds meer fruit als tussendoortje. Het gezond eten en drinken, in combinatie met veel bewegen, bevordert de vitaliteit bij kinderen. En de vitaliteit bevordert weer het vermogen tot leren.  Alleen maar winst dus!

Tevens promoten wij het gezond trakteren.

We zien hele leuke gezonde traktaties maar we zien ook nog steeds traktaties die heel veel suikers bevatten en ongezond zijn.

Indien een leerling toch trakteert op meerdere ongezonde dingen mogen de kinderen één stuks opeten en de rest gaat dan mee naar huis. Nog liever zien wij u dat u een gezonde traktatie bedenkt. Internet geeft leuke suggesties.

 

Ouders van groep 1 t/m 5 cadeau uitzoeken voor het Sinterklaasfeest

Dinsdag 16 oktober 19.30 - 20.30 uur

Lieve Ouders,

Goed nieuws uit Spanje, voor groot en voor klein.

U vraagt zich vast af, wat voor nieuws zal dat zijn?

December lijkt nog ver, maar het duurt niet meer lang.
Alle voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn alweer in volle gang.
Wij hebben laatst van de goede Sint vernomen,

dat hij op 5 december naar de KlimOp  zal komen.
Zijn Pieten komen ook mee, en wie dat al eens heeft gezien,
weet dat dat een feestje wordt, het wordt plezier voor tien!
Nu liet de Sint ook weten, en dit gaf hij niet graag toe,
toch een dagje ouder te worden, hij is de laatste tijd wat moe.
Hij vraagt daarom uw hulp, u kent uw kind immers heel goed,
met uitzoeken wat er precies mee naar Nederland toe moet.
‘s Avonds van half acht tot half negen, op dinsdag 16 oktober aanstaande
Is er op locatie Karekiet daarom het één en ander gaande.
Er staat dan een tafel vol cadeautjes waartussen u kunt neuzen,
Daarna kunt u zich melden met een eerste en tweede keuze.
Kunt u zelf niet komen, geen nood aan de man!
Er is vast wel een andere ouder, die uw keuze doorgeven kan.
De volgende dag gaan de Pieten alles meteen bestellen,
dus u kunt er na 16 oktober niet meer over bellen.

 

Groeten,

De Sinterklaascommissie

 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING OUDERRAAD


Rectificatie;

Wij, de ouderraad, hebben eerder vermeld op Social Schools dat we tijdens de informatieavonden de financiële stukken ter inzage zouden neerleggen. We hadden vermeld dat door deze inzage de algemene leden vergadering zou komen te vervallen. Dit is niet het geval en daarom nodigen wij u uit om op woensdag 17 oktober om 20:00 uur, in de aula van de KlimOp op het Karekietpark, de algemene leden vergadering bij te wonen. 

Tijdens deze vergadering geven wij inzage in onze financiële stukken. 

Komt u langs? Wij kunnen u informeren en uw vragen beantwoorden. En misschien zijn er nog ouders die graag willen plaatsnemen in de OR?  Iedereen is van harte welkom! In de bijlagen de financiële stukken en toelichting.

Met vriendelijke groeten,

De Ouderraad

 

STUDIEDAGEN DIRECTIE


Maandag 15 oktober en dinsdag 16 oktober zijn Karina, Ingrid en Marjolijne op een studie tweedaagse met alle directies van de CPOW-scholen. ”Kwaliteit van onderwijs, voorbij de cijfers” is het onderwerp.

U kunt zich deze dagen met uw vragen wenden tot juf Helen, juf Irma en Arno.

 

WATERLANDSE OVERSTAP GROEP 8


De meeste kinderen van groep 8 wacht aankomende week een beetje spannende en zware taak. De toetsen van de Waterlandse overstap staan op het programma.

Aanstaande woensdag 17 oktober maken zij het Nederlandse Intelligentie Onderzoek (NIO) en de Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMTK-2).

Aanstaande donderdag 18 oktober maken zij  het Drempelonderzoek.

Wij wensen de kinderen veel succes!!

We verwachten de uitslag over ongeveer drie weken binnen te hebben.

 

Juf Mascha en juf Kristy

 

EXTRA INFORMATIEAVOND VOOR DE OUDERS VAN GROEP 7 en 8


Ook dit jaar is er een extra informatieavond georganiseerd voor de ouders van groep 7 en 8 op dinsdag 16 oktober om 19.30 uur.

De ambassadeur van de Purmerendse Scholen Groep (PSG), mw. Sandra Schoenmaker, zal op deze avond u, als ouder, informeren over het traject van de kinderen in groep 8 tot en met de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om plaatsing op de volgende scholen: Da Vinci, Jan van Egmond, Antoni Gaudi, Nelson Mandela, Gerrit Rietveld en Bladergroen. Zij vertelt over de tests, het advies van de basisschool, de aanmelding, de open avonden en het contact met de basisschool. Daarnaast geeft zij informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen en over de belangrijkste kenmerken van elke PSG-school.

Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen.

 

Aansluitend zijn er ook twee vertegenwoordigers aanwezig van scholen die buiten de PSG vallen. Het gaat om SG de Triade uit Edam en het Clusius College.

De avond zal tot ongeveer 21 uur duren.

Wij hopen op een grote opkomst!

 

EXTRA LANGE HERFSTVAKANTIE VOOR DE KINDEREN


Maandag 22 oktober begint de herfstvakantie. Een heerlijk vooruitzicht!

Dit jaar zijn er twee studiedagen aan deze vakantie vastgeplakt. De kinderen zijn vrij tot en met dinsdag 30 oktober.

Wij zien de kinderen graag weer op de KlimOp op woensdag 31 oktober.

 

STUDIEDAGEN VOOR DE LEERKRACHTEN


Alle leerkrachten zullen maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober twee studiedagen hebben.

We gaan de opbrengsten/resultaten van het afgelopen jaar analyseren en een plan van aanpak opstellen om de opbrengsten te verbeteren.

Tevens gaan we “gluren bij de buren”.  Dit houdt in dat de leerkrachten op andere CPOW-scholen gaan kijken hoe zij werken. We richten ons met name op het ontdekkend en onderzoekend leren, NPDL, de leerpleinen en wereldoriëntatie volgens een nieuwe methodiek. We hopen dat het leerzame en inspirerende dagen zullen zijn.

 


Vanwege de vakantie zal er vrijdag 19 oktober GEEN nieuwsbrief verschijnen.

AGENDA


De actuele agenda kunt u vinden op Social Schools.

 

Omgaan met pubers

Een cursus voor ouders van pubers

 

Heeft u een puber in huis?

Een kind tussen de 11 en 16 jaar?

In deze jaren verandert in korte tijd veel: voor kinderen én voor hun ouders. En dat kan vragen oproepen bij ouders.

Veel ouders vinden het prettig om met andere ouders hierover te praten. U ook? Misschien is de cursus Omgaan met pubers dan iets voor u.

In zes bijeenkomsten van twee uur gaat u met een cursusleider en andere ouders aan de slag.

U krijgt informatie over de ontwikkeling van uw puber, en over opvoedvaardigheden die u kunt gebruiken.

Deze vaardigheden worden samengevat in de term LOS: Luisteren – Overleggen – Sturen.

Tijdens de bijeenkomsten oefenen ouders met opvoedvaardigheden, wisselen zij ervaringen uit en kijken naar filmpjes.

Iedere week is er een thuisopdracht, om de informatie uit de cursus thuis toe te passen. Ook krijgt u wekelijks een folder met informatie over het onderwerp van die week.

 

De cursus is voor alle ouders van pubers. Respect voor verschillende manieren van opvoeden is het uitgangspunt.

 

Programma

 

Bijeenkomst 1       Veranderingen in de puberteit

Informatie over de veranderingen die kinderen in de puberteit doormaken: zowel lichamelijk als geestelijk. Hoe is dit voor de puber zelf? En voor zijn/haar ouders?

 

Bijeenkomst 2       Luisteren

Het onderwerp Luisteren staat centraal: hoe luister je goed naar een puber?

 

Bijeenkomst 3       Praten en prijzen

Ouders krijgen informatie over hoe je beste kunt praten met een puber.

 

Bijeenkomst 4       Overleggen

In deze bijeenkomst komen overleggen en de overlegmethode aan de orde.

 

Bijeenkomst 5       Een duidelijke boodschap geven

Ook in de puberteit is het belangrijk dat ouders duidelijk zijn. Hoe doe je dat?

 

Bijeenkomst 6       Een consequentie toepassen

Deze bijeenkomst gaat over het toepassen van consequenties als pubers over de grens gaan.

 

In Purmerend vindt de cursus plaats op maandagavond, 19:30 – 21:30 uur. We starten eind oktober of in november (bij voldoende aanmeldingen).

 

Gegeven door: Carolien Ostermann en Renate Heeringa (pedagogen)

Locatie: Triton 72, 1443 BM Purmerend

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Purmerend

0299 - 714848

Of mail naar: cjgpurmerend@ggdzw.nl

Website: www.cjgpurmerend.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Carolien Ostermann

Pedagogisch adviseur

GGD Zaanstreek-Waterland

T 0299-714840

M 06 12739235

E costermann@ggdzw.nl

W www.ggdzw.nl

Werkdagen: ma, di, vr