Voor de ouders

Ouderraad


Onze ouderraad, bestaande uit 15 ouders (waarvan 6 aspirant-leden), houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van de diverse feesten en activiteiten zoals bijv. het kerstfeest, carnaval en sportdagen. De ouderraad is verdeeld in verschillende commissies die verantwoordelijk zijn voor één van de activiteiten. In deze commissies zitten zowel ouders als leerkrachten.

In de ouderraadsvergadering worden eens per maand de lopende zaken besproken en worden ook beleidszaken transparant gemaakt.
De ouderraad bestaat uit de volgende leden:
 Voorzitter:   Sabrina Degeling
 Secretaris:  Alex ten Haaf
 Penningmeester:  Bianca Bouma
 Leden:  Saskia Mentink
   Chantal Hagen
   Chantal Misset
   Annelies Veerkamp
   Michael Kiessenberg
   Mariëlle Devilee
   Wendy Termaat
   Monique van Grinsven
   Martiniek Boersma
   Charissa Vinke

 Gracia de Fouw
   Barry Rypkema


De ouderraad vergadert 9 à 10 keer per jaar. Wanneer u de goedgekeurde notulen van de vergaderingen wilt lezen, klikt u hieronder:


Notulen 10 februari 2016
Notulen 14 maart 2016
Notulen 13 april 2016
Notulen 19 mei 2016