Voor de ouders

Ouderraad


Onze ouderraad, bestaande uit 14 ouders (waarvan 4 aspirant-leden), houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van de diverse feesten en activiteiten zoals bijv. het kerstfeest, carnaval en sportdagen. De ouderraad is verdeeld in verschillende commissies die verantwoordelijk zijn voor één van de activiteiten. In deze commissies zitten zowel ouders als leerkrachten.

In de ouderraadsvergadering worden eens per maand de lopende zaken besproken en worden ook beleidszaken transparant gemaakt.
De ouderraad bestaat uit de volgende leden:
 Voorzitter:   Annelies Veerkamp
 Secretaris:  Barry Rijpkema
 Penningmeester:  Bianca Bouma
 Leden:  Saskia Mentink
   Wendy Termaat
   Chantal Misset
   Monique van Grinsven
   Martiniek Boersma
   Charissa Vinke
   Gracia de Fouw
 Asp. leden
 Sophia Eldering
   Sabrina Berkhout
   Suzanne Werkhoven

 Cherise Hoekstra
   


De ouderraad vergadert 9 à 10 keer per jaar. Wanneer u de goedgekeurde notulen van de vergaderingen wilt lezen, klikt u hieronder:

Notulen 11 september 2017
Notulen 18 oktober 2017
Notulen 20 november 2017
Notulen 13 december 2017
Notulen 15 januari 2018