Voor de ouders

Oudertevredenheidsonderzoek

Iedere vier jaar wordt er een breed tevredenheidsonderzoek afgenomen. Aan alle ouders met kinderen op de Klim-opschool wordt gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Het is een uitgebreid onderzoek waar u echt even voor moet gaan zitten. We vragen u het hemd van het lijf om zo duidelijk mogelijke conclusies te trekken.
“Breed” omdat ook aan de kinderen(groep 6 t/m 8) en aan de personeelsleden gevraagd wordt hoe zij naar de school kijken en wat hun waardering is.

Over 17 onderdelen werd een waardering gevraagd, bijv. over: leerstof en toetsen, begeleiding, ict, zorg, directie, sfeer, sociale omgang, informatievoorziening, verwachtingen enz. enz. Elk onderdeel kon een score krijgen van 1 t/m 5, waarbij 5 een maximale waardering weergaf. Daarnaast werd aan ouders gevraagd om een cijfer aan de Klim-opschool te geven. Dit werd een mooie 8.1, een cijfer waar we erg trots op zijn.

Wilt u het gehele onderzoek én de resultaten nogmaals nalezen? Klik dan hier.