Voor de ouders

Schoolmaatschappelijk werk


Wij werken op school nauw samen met onze school maatschappelijk werker, Larissa. Zij kan u helpen als u vragen of zorgen heeft over de opvoeding van uw kind(eren), problemen in de thuissituatie, zoals  relatieproblemen, financiële problemen en andere problemen die belastend zijn voor uw gezin.

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt u bij het vinden van de juiste hulp voor u en uw gezin. De gesprekken vinden plaats op school, bij ‘Wijkplein Where’ (adres::Triton 73, Purmerend) of  bij u thuis. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Larissa is verbonden aan het Sociaal Wijkteam van Overwhere/Wheermolen. Daarin werken diverse organisaties samen, om de bewoners in deze wijken zo goed mogelijk te ondersteunen. Eventueel kan hier verder overleg of samenwerking in gezocht worden.

U kunt contact met Larissa opnemen via de intern begeleider.