Voor de ouders

Voor en naschool

Buitenschoolse opvang (BSO) De Klim-op, in de Klim-op school:
voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang.
De pedagogisch medewerkers halen de kinderen uit de klas en verwelkomen ze na een drukke schooldag.
Er moet niets, maar er kan wel veel! De kinderen worden gestimuleerd om mee te doen met activiteiten op allerlei gebied: knutselactiviteiten, timmeren, theater, sport en dansen etc. Maar ook samen spelen en chillen maken vanzelfsprekend onderdeel uit van een fijne BSO-middag!
In de vakanties is er een extra leuk activiteitenprogramma.
 
De lieve en professionele medewerkers van BSO De Klim-op bieden:
·      een gezellige sfeer
·      leuke en gevarieerde activiteiten
·      op ma/di/do voorschoolse opvang (vanaf 7.30 uur)/ en bij genoeg animo straks ook op woensdag en vrijdag.
·      op ma/di/do/vrij naschoolse opvang (tot 18.30 uur) en bij genoeg animo straks ook op woensdag
·      opvang op schoolvrije dagen
·      vakantieopvang
 
Snel berekenen wat de opvang kost!
Wilt u weten wat de kinderopvang netto kost? Dat kunt u berekenen via de calculator op de website  tinteltuin.nl.
 
Open voor alle kinderen
De locaties van TintelTuin staan in toenemende mate open voor kinderen die niet standaard de opvang bezoeken. Dit geldt zowel voor incidentele dagen tijdens schoolweken als vakanties. Ouders kunnen zich hiervoor via de opvanglocatie (losse dagen) of via de afdeling relatiebeheer (vakanties) van TintelTuin opgeven.
Interesse?
Kijk voor meer informatie op tinteltuin.nl of bel met de afdeling relatiebeheer, telefoonnummer:
0800 – 44 22 345. Belt u voor een rondleiding op KDV De Torenmolen en/of BSO De Klim-op naar locatiemanager Selma Schalkwijk, tel. 06-34854859
 
OVERBLIJF(TSO)
TSO De Klim-op, onze partner Tinteltuin

TintelTuin verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) op de Klim-opschool, onder de naam: TSO De Klim-op.
Indien u uw kind tussen de middag laat overblijven eten zij aan gezellig gedekte tafels hun broodje. De groepen 1 t/m 3 worden opgevangen op het kleuterplein. De overige groepen worden opgevangen in de aula.   
Na het broodje eten worden kinderen gestimuleerd om buiten deel te nemen aan een activiteit. Er is ruimte voor allerlei soorten bewegingsspel, zoals touwtje springen, tikkertje, voetbal, hinkelen, etc.  Bij slecht weer hebben we de mogelijkheid om deze activiteiten aan te bieden in de speel/gymzaal in de school.
Kinderen die liever binnen willen blijven, kunnen dat uiteraard. Ook binnen worden er verschillende activiteiten aangeboden, zoals: kleien, kralen rijgen, vouw technieken en gezelschapsspelletjes.
De overblijf duurt tot 13.20 uur. De overblijfkinderen worden dan door de begeleiders naar hun lokalen gebracht waar zij opgewacht worden door hun leerkrachten.
 
Alle kinderen moeten zich eerst inschrijven
Alle kinderen schrijven zich bij TintelTuin in voor het overblijven op school. Inschrijven is mogelijk via de website van TintelTuin, www.tinteltuin.nl. Op de website kiest u boven in de menubalk voor 'uw kind inschrijven'. Na de pagina waarin u aanvinkt dat u kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden, treft u de pagina aan, waar u de gegevens van uzelf, uw eventuele partner en uw kind invult. Bij het opvangtype kiest u voor 'Tussenschoolse opvang (TSO)'.
 
Betalen
U ontvangt van TintelTuin een bevestiging van uw inschrijving en een machtiging voor de automatische incasso. Na afloop van de maand ontvangt u een factuur waarop de dagen worden berekend die uw kind op school is overgebleven. U ontvangt dus alleen een factuur als uw kind daadwerkelijk overgebleven is.
 
Vragen?
Voor vragen over de tussenschoolse opvang en eventuele problemen bij het inschrijven, kunt u bellen met TintelTuin. Het telefoonnummer hiervoor is 020-4939328.

BSO De Klimroos
De voor- en naschoolse opvang, “de Klimroos”, wordt georganiseerd door de Stichting Kinder Opvang Purmerend (SKOP), en is gehuisvest in het pand naast onze school.
Vanaf 7.00 uur ’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds kunnen de kinderen gebruik maken van deze opvang. De kinderen worden om 8.20 uur door de begeleiders van de voorschoolse opvang naar hun klas gebracht en worden aan het eind van de schooldag, om 15.30 uur, door de begeleiders naar de naschoolse opvang meegenomen.
Zie voor meer informatie: www.kinderopvang.Purmerend.nl of 0299-461011
Het idee achter een BSO is om kinderen, in de tijd dat zij te gast zijn, een gevoel van veiligheid, geborgenheid en gezelligheid te geven. Een plek aan te bieden waar ze kunnen bijkomen, uitrusten, maar ook actief bezig kunnen zijn en spelenderwijs nog iets extra’s kunnen leren. Op educatief gebied, maar ook qua normen en waarden.Actualiteiten

* Nieuwsbrief nr. 27 van 06-05-2018 is verschenen